تماس با ما

بخش آگهی ها (بازرگانی): 09375982308

تلفن و دور نگار : 32233465 (056) – 09153150617

ایمیل (برقاپیک): hamidi_dr@yahoo.com

صندوق پستی : 345 – 97175

آدرس : بیرجند- میدان شهدا – روبه روی بانک کشاورزی– طبقه دوم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.