پهلوانان شاهنامه مردان آرزو در جهان واقعیت هستند!

پهلوانان شاهنامه مردان آرزو در جهان واقعیت هستند!

یک استاد دانشگاه گفت:با تفسیر و روز آمد کردن اسطوره ها و یافتن قرائت های تازه می توان آنها را به زندگی کنونی پیوند زد.
دکتر محمد محسن حمیدی استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با ارایه مقاله ای به همایش اسطوره های ایرانی و ادبیات کودک،با بیان این مطلب آورده است: شاید اسطوره ها پدیده ای ویژه روزگاران گذشته به شمار آیند، چرا که اصولا شکل گیری آنها در گذشته کمابیش دور انجام پذیرفته است ولی آنها با اشاره و دلالت های بسیاری که به سرشت آدمی، نبرد خوبی و بدی، آینده انسان و ارزش های غایی و مانند آن دارند، در سطوحی از گرایش ها جای می گیرند که کمتر از باران و باد و گذشت روزگاران گزند می یابند و از این رهگذر می توانند در زندگی امروزی نیز حضور داشته باشند. وی در این مقاله با عنوان «اسطوره های ایرانی، جامعه پذیری و آسیب های اجتماعی» -که در همایش اسطوره ها به عنوان یکی از دو اثر برتر شایسته تقدیر شناخته شد- سپس به این موضوع اشاره می کند که به رغم گسست هایی که در اثر یورش های بیگانگان و بی ثباتی حکومت ها در تاریخ ایران دیده می شود اسطوره ها-از منظر ایرانی ها که درد ها، رنج ها ، شادی ها،خاطره ها و اندوه های مشترکی دارند- آنها را با گذشته تاریخی شان پیوند می دهند.
این استاد دانشگاه در ادامه با استناد به روایت شاهرخ مسکوب از حماسه رستم و اسفندیار از زبان وی می گوید: این آثار به سبب کلیت جهانی و آشکار کردن ژرف ترین دردهای آدمی تا به امروز همپای زمانه آمدند و از آنجا که این دردها تا امروز بوده اند و در هر دورانی بشر به نحوی آنها را دریافته است، این آثار خصوصیت تغییر پذیری و کمال خویی خود را از دست نداده اند و در هر دوره ای آدمیان، خود را در آنها باز یافته اند…پهلوانان شاهنامه مردان آرزویند که در جهان واقعیت به سر می برند.
دکتر حمیدی همچنین با آوردن بخش هایی از اشهار مهدی اخوان ثالث و ملک الشعراء بهار در مقاله اش، تلاش می کند کشیده شدن نماد های اسطوره ای ایران گذشته به زمان زندگی این شاعران و بهره گیری آنها از این اسطوره ها در آثارشان برای افزایش حس استقلال خواهی در میان مردم را بازتاب دهد.
استاد دانشگاه مشهد در پایان ضمن اشاره به این موضوع که ساخت و آبادانی کشور و از این راه کاهش بیکاری،فقر و نابسامانی های اجتماعی یکی از نیاز های بنیادی ایران امروز است، و با خواندن بخش هایی از نوروزنامه(منسوب به خیام)-که به ضرورت توجه به آبادانی ملک می پردازد-بر این موضوع تاکید کرد که مراکز آموزشی باید قرائت های روز آمدی از اسطوره ها ی ایرانی را به متون درسی و آموزشی بیفزایند.
همایش اسطوره ای ایرانی و ادبیات کودک با معرفی برگزیدگانش سوم اسفند در تهران پایان یافت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *