شخصی

کارنامه علمی-پژوهشی دکتر محمد محسن حمیدی

کارنامه علمی-پژوهشی دکتر محمد محسن حمیدی

متولد 1351/3/5 در شهرستان بیرجند – نخستین دانش آموخته دوره نهم دانشگاه امام صادق(ع) در میان همه رشته ها با رتبه ممتاز در  رشته علوم سیاسی و معارف اسلامی در تیر ماه 1376 –نخستین دانش آموخته دکترای علوم سیاسی در میان سه دوره واحد علوم و تحقیقات مرکزی با رتبه ممتاز و طی سه سال و سه […]